SELL
Flashcard
Free
Add to wishlist
305
18
(0)

Laat maar zien - Oefentoets - Hoofdstuk 4

Preview | 3 out of 16 Flashcards

Niet elke beeldende les kan in een keer worden afgerond. Wat werkt volgens Van Onna het beste als je een beeldende activiteit over meerdere lessen verdeelt?

A. bij elke les de oriëntatiefase herhalen
B. per les een nieuwe probleemstelling toelichten
C. bij elke les de instructie herhalen
D. per les een andere werkvorm kiezen
0
3
Flashcard is linked to this document:
Flashcard
Free
Add to wishlist
305
18
(0)
Flashcard information
Institution
Haagse Hogeschool
Study
Lerarenopleiding Basisonderwijs / PABO
Course
0
Language
nl
Seller
SILVER  
eefje20
Member since 4 year ago
289 documents sold
Reviews received:
13
15
6
2
2