Oefenvragen Deel 1 Development Learning and behavior - R63,43   Add to cart

Flashcards

Oefenvragen Deel 1 Development Learning and behavior

Preview 3 out of 4  Flashcards

Vader en moeder hebben beide groene ogen welke kleur ogen krijgt het kind? A. Het kind krijgt groene ogen want alle twee de ouders hebben groene ogen en de oogkleur is erfelijk. B. Dat is niet zeker de kans is 25% dat de kleur groen wordt bij het kind doordat de ouders ook nog een ander alleles dragen die de oogkleur kan beinvloeden. C. Het kind krijgt geen groene ogen want ouders bevatten twee alleles dus de kans is groot dat er een andere oogkleur komt aangezien groen niet de meest dominante oogkleur is. D. De kans is 75% dat het kind groene ogen krijgt omdat dit het dominantste alleles is.
Vader en moeder hebben beide groene ogen welke kleur ogen krijgt het kind? A. Het kind krijgt groen...
Correct answer: D. Argumentation: Andwoord D is goed omdat groen een dominatere alleses is dan blouw. Elk persoon heeft twee alleles een dominante en een recesieve. wanneer je combinaties gaat maken zijn de volgende combinaties mogelijk namelijk: D-D, r-D, D-r en r-r. dit betekend dat er een 25% kans is dat het kind een andere oogkleur krijgt dan groen en er dus een 75% kans is op wel groene ogen. Dit maakt dat antwoord D waar is en andwoord B dus niet, hier zijn de percentages verkeerd. Antwoord A is niet goed omdat er niet met zekerheid gezegd kan worden dat het kind groene ogen krijgt want er is nog een kans aanwezig dat dit niet zo is. Antwoord C is niet waar omdat, wat ook blijkt uit het bovenstaande, er een kleine kans is op een andere oogkleur namelijk maar 25%.
0
3
Flip
IlonaBrunsveld

Flashcard is linked to this document:

Samenvatting Alle hoorcollege's van deeltoets 1 Development, learning and behavior.

(1)
95,25
1x  sold

Alle hoorcollege's van deel 1 van development, learning and behavior.

  • Summary
  •  • 17 pages
Quick View

Also available in bundle (1)

Alle hoorcollege's van deel 1 Development learning and behavior plus oefen vragen

R 158,68   R 137,68 2 items
  • 1. Flashcards - Oefenvragen deel 1 development learning and behavior
  • 2. Summary - Alle hoorcollege's van deeltoets 1 development, learning and behavior.

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

R 63,43
  • (0)
  Add to cart